VİZYON / MİSYON

Vizyon;

Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerinin yaygınlaştırılması sürecinde, ruhsal engellilikle sonuçlanan ağır ruhsal hastalıklar başta olmak üzere, Ruh Sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirici, eğitici faaliyetlerden bulunmak, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden hizmet alan üyenin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi-sosyal rehabilitasyon süreçlerine, barınma, iş istihdamı vb. konularda destek olarak, ağır ruhsal hastalığı olan bireyleri güçlendirerek topluma yeniden kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Misyon;

Ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin rehabilitasyonlarının sağlanarak toplumda bütünleşmeleri sürecinin tüm aşamasında kendilerine ve ailelerine yardımcı olmak,

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında iş – uğraşı aktiviteleri olarak;resim, folklor, müzik, yabancı dil, fotoğraf, yazı çalışmaları, el sanatları vb. Faaliyetler ile meslek edinmeye yönelik kurların açılması için olanak sağlamak ve yürütmek, gerekli malzeme ve maddi kaynağını sağlamak,

Resim, el sanatları,müzik,spor, seramik, bilgisayar, fotoğrafçılık, trikotaj, yazı çalışmaları vb. alanlarda çalışacak gönüllüleri, öğretmenleri, usta öğrencileri bulmak ve çalışmalarına destek olmak,

Rehabilitasyon süreci tamamlanmış iyilik dönemindeki ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin çalışmalarına ve iş edinmelerine olanak sağlayacak olan işyeri atölyeleri, korumalaı iş yeri açmak, işletmek ve edilen gelirden faydalandırmak,

Ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin durumlarına uygun iş yerlerinde istihdamlarını sağlamak için ilgili işyeri, kurum ve kuruluşlarla iletişime geçecek; işverenleri bu konuda bilgilendirerek; işe yerleştirmede yardımcı olmak,

Rehabilitasyon sürecinde faydalanan bireylerin görev alacakları işletmeler örneğin; kafeteryalar vb. iş yerleri açmak, işletmek, elde edilen kazançtan faydalanmalarını sağlamak,

Ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin rehabilitasyon çalışmaları sonucu ürettikleri ürünlerin sergilenmesine ve satışına yönelik organizasyonların düzenlenmesinde gerekli maddi desteği sağlamak,

Gündüz evi, kulüp evi, korumalı iş yeri gibi ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin çalışarak geçimini sağlayacakları kurumların kurulmasına öncülük etmek,

Ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin sinema, tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetlere katılmalarına sağlamaya yönelik organizasyonlar yapmak; gerekirse maddi destek sağlamak,

Basın ve medya aracılığı ile Ruhsal Hastalıklarla ilgili toplumdaki damgalanmaya karşı mücadele etmek, bu konuda toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak,

Ruhsal hastalıkların tedavisiyle ilgili güncel bilgileri en hızlı şekilde yaygınlaştırmak,

Ruh sağlığı çalışanlarının ve gönüllülerinin toplum ruh sağlığı modeli konusunda kendilerini geliştirmelerine yönelik ulusal veya uluslararası kongre, seminer konferans vb. eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini veya gerekli eğitimlere katılmalarını sağlamada maddi destek

Özellikle ruhsal engelli durumunda olan ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin ve ailelerinin faydalanıcısı olacağı toplum temelli ruh sağlığı modelini geliştirmeye yönelik yurt içi ve yurt dışı projeler üretmek, maddi destek sağlamak…

Share: