TOPLUM RUH SAĞLIĞI GÖNÜLLÜLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİ

Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği 5.5.2015 tarihinde 42 kurucu üye ile kurulmuş olup; 29.5.2015 tarihinde valilikçe onaylanarak faaliyetlerine başlamıştır. Üyelerimiz ruh sağlığı gönüllüleri, ruh sağlığı çalışanları ve toplum ruh sağlığı merkezinden hizmet alan üyeler ile ailelerinden oluşmaktadır.

    Derneğin Amacı

      Dernek, Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması sürecinde, ruhsal özürlülükle sonuçlanan ağır ruhsal hastalıklar başta olmak üzere ruh sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, Toplum ruh sağlığı merkezleri hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, toplum ruh sağlığı merkezinden hizmet alan üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi- sosyal rehabilitasyon süreçlerine, barınma, iş istihdamı vb. konularda destek olarak ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin güçlendirilerek; topluma yeniden kazandırılmalarına yardımcı olmak amacıyla sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.       

        Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanları

*Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

* Ağır Ruhsal hastalığı olan bireylerin ve yakınlarının birbirini tanıyarak, bir araya gelmelerini sağlamak,

* Ruhsal hastalıklar konusunda hastalığı olan bireyler ve ailesine yönelik eğitim, danışmanlık ve destek hizmeti vermek,

* Ruhsal hastalıklar konusunda öncelikle toplumu aydınlatmak amacıyla panel, seminer, söyleşi, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, aynı amaçla düzenlenen faaliyetlere yardımcı olmak,

* Ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına destek olmak; malzeme ve maddi kaynak sağlamak,

* Ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin tedavilerinin düzenli takibi, psikososyal müdahalelerle rehabilitasyonlarının sağlanarak toplumla bütünleşmeleri sürecinin tüm aşamasında kendilerine ve ailelerine yardımcı ve destek olmak,

* Ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin yetenekleri doğrultusunda becerilerini geliştirmek amacıyla verilen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında İş-Uğraşı aktiviteleri olarak resim, folklör, müzik, spor, bilgisayar, yabancı dil, fotoğraf, yazı çalışmaları, el sanatları vb. faaliyetler ile meslek edinmeye yönelik kursların açılması için olanak sağlamak ve yürütmek, gerekli malzeme ve maddi kaynağı sağlamak,

* Ağır ruhsal hastalıkların Rehabilitasyon sürecinde resim, el sanatları, müzik, spor, seramik, bilgisayar, fotoğrafçılık, trikotaj, yazı çalışmaları vb alanlarında çalışacak gönüllüleri, öğretmenleri, usta öğreticileri bulmak ve çalışmalarına destek olmak,

* Rehabilitasyon sürecini tamamlamış iyilik dönemindeki ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin çalışmalarına ve iş edinmelerine olanak sağlayacak olan işyeri atölyeleri, korumalı işyerleri açmak, işletmek ve elde edilen gelirden faydalandırmak,

* Ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin durumlarına uygun iş yerlerinde istihdamlarını sağlamak için ilgili işyeri, kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek; işverenleri bu konuda bilgilendirerek; işe yerleştirmede yardımcı olmak,

* Rehabilitasyon sürecinden faydalanan bireylerin görev alacakları işletmeler örneğin kafeteryalar vb. açmak, işletmek, elde edilen kazançtan  faydalanmalarını sağlamak,

* Ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin rehabilitasyon çalışmaları sonucu ürettikleri ürünlerin sergilenmesine ve satışına yönelik organizasyonların düzenlenmesinde gerekli maddi desteği sağlamak,

* Gündüz evi, kulüp evi, korumalı işyeri gibi ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin çalışarak geçimini sağlayacakları kurumların kurulmasına öncülük etmek,

* Ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin sinema, tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetlere katılımlarını sağlamaya yönelik organizasyonlar yapmak; gerekirse maddi destek sağlamak,

* Basın ve medya aracılığı ile Ruhsal Hastalıklarla ile ilgili toplumdaki damgalamaya karşı mücadele etmek, bu konuda toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak,

* Ruhsal hastalıkların tedavisiyle ilgili güncel bilgileri en hızlı şekilde yaygınlaştırmak,

* Ruh Sağlığı Çalışanlarının ve gönüllülerin toplum ruh sağlığı modeli konusunda kendilerini geliştirmelerine yönelik ulusal veya uluslararası kongre, seminer, konferans vb eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini veya gerekli eğitimlere katılımlarını sağlamada maddi destek sağlamak,

     * Özellikle ruhsal engelli durumunda olan ağır ruhsal hastalığı olan bireylerin ve ailelerinin faydalanıcısı olacağı toplum temelli ruh sağlığı modelini geliştirmeye yönelik yurt içi ve yurt dışı projeler üretmek, maddi destek sağlamak…

         Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği,           toplumda ruh sağlığı bilincin oluşturulmasına, damgalama ile mücadeleye, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine, ağır ruhsal hastalığı nedeniyle engelli durumunda olan bireylere destek olmak isteyen, ruhen de sağlıklı bir toplum için çalışmak isteyen tüm gönüllülere açıktır…

Tüm Basın ve Medya Kuruluşları aracılığı ile halka duyurulur…

             Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği

                              Yönetim kurulu adına

              Başkan Hülya Ensari, Başkan Yard. Mine Selem

Share: