TRSGDDERNEĞİ 10 EKİM DÜNTYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ MESAJI

       Dünya Ruh Sağlığı Günü, farkındalık yaratmak ve ruh sağlığının kişinin yaşamında ve toplumda önemini tanıtmak amacıyla her yıl 10 Ekim’de düzenlenen önemli bir sağlık bilinçlendirme etkinliğidir. COVİD 19 Pandemisinin etkisinden kurtulmaya çalışırken, ülkemizi derinden sarsan 11 ilde etkisi hissedilen 6 Şubat 2023 Kahraman Maraş Depreminin ardından Ruh Sağlığı Hizmetlerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bugün, insanları akıl hastalığı damgası konusunda eğitmeyi, dünya çapındaki insanları bu amacı desteklemeye teşvik etmeyi ve ruh sağlığını desteklemek için yaşamın her alanında sağlıklı bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

         Hepimizin bildiği gibi Sağlık “ ruhen, bedenen ve sosyal açıdan tam iyilik hali” olarak tanımlanır. Dolayısıyla sağlıklı bir toplum için, bireyin ruh sağlığı hayati bir rol oynar. İyi ve dengeli sağlıklı bir yaşam için fiziksel sağlık kadar ruh sağlığının da iyi olması şarttır.

          COVID salgını gibi son zamanlarda benzeri görülmemiş küresel olaylar, iklim değişikliği nedeniyle artan yangın, sel gibi afetlerin artışı, devam eden savaşlar ruh sağlığı açısından dünya çapında binlerce insanı etkilemiştir. Ruhsal hastalıkların toplumdaki farkındalık eksikliği ve damgalama nedeniyle tedavi açığının yüksek olması; ruh sağlığı hizmetlerine erişimi geciktirmekte; bu da yeti yitimine varacak kadar bireysel ve toplumsal sorunlara sebep olmaktadır.

            Bu yıl 2023 Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün teması ” Akıl sağlığı evrensel bir insan hakkıdır ” olup, dünya çapındaki herkese farkındalık yaratma, bilgiyi geliştirme, herkesin ruh sağlığını evrensel bir insan hakkı olarak geliştiren ve koruyan çalışmaları teşvik etme yönünde bir hatırlatma çağrısıdır.

          Biz de Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği olarak Toplumda Ruh Sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, insan hakkı olarak ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak; toplum ruh sağlığı merkezinden hizmet alan ağır ruhsal hastalıkları olan bireylerin tedavi, rahabilitasyon, eğitim, sosyal, çalışma, barınma haklarından faydalanmalarına yardımcı olmak ve toplumla bütünleşmelerine destek olmak amacıyla Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışıyoruz.

        Bu amaçla Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği üyeleri olarak, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününde  Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Bolu Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, TABİAD, BOFSAD işbirliği içinde Atatürk Orman Parkında yürüyüş yürüyüş ve Nilüfer Parkında stand açılışı ile Halk Sağlığı Uzmanı Dr Nureddin Özdener’in Fotoğraflarla söyleşi etkinlikleri düzenleyerek Evrensel bir hak olarak Ruh Sağlığını savunmaya çalıştık… 10.10.2023                                         

                                                             Doç Dr Hülya Ensari  

                             Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği Başkanı     

Share:

YORUM YAP