24 MAYIS DÜNYA ŞİZOFRENİ GÜNÜ

24 Mayıs Dünya Şizofreni Gününde amaç, Şizofreni Hastalığı ile ilgili farkındalığı artırmak, önyargıları gidermek ve damgalamanın önüne geçmektir.

Şizofreni öncelikle bir beyin hastalığıdır… Şizofreni, bireyin duygu, düşünce, algı, davranış ve bilişsel işlevlerini etkileyen, genellikle 20’li yaşlarda başlayan, tüm dünyada toplumda yüzde 1 sıklığında görülen; kalıtsal ve çevresel faktörlerin gelişiminde etkili olduğu; beyin hücreleri arasında iletişimi sağlayan nörokimyasal maddelerin salınımındaki düzensizlikten kaynaklanan, tedavi edilmediği takdirde süreğen bir hastalık olup; yeti yitimi ile sonuçlanabilen bir beyin hastalığıdır…

Ancak unutulmaması gereken konu Şizofreni’nin tedavi edilebilir bir hastalık oluşudur…Tedavi olarak ilaç tedavileri kadar eş zamanlı uygulanan psikososyal müdahaleler de çok önemlidir…Tam da bu amaçla kurulmuş olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde Şizofreni tanısı alan bireyler yaşadıkları bölgeye en yakın Toplum Ruh Sağlığı Merkezine üye olabilmekte ve burada bu konuda özel eğitilmiş Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Psikolog, Psikiyatri Hemşiresi, Sosyal Çalışmacı ve Ergoterapistten oluşan çok yönlü çalışan profesyonel Ruh Sağlığı Ekibi tarafından takip edilmekte; bireye özgü tedavi, rehabilitasyon planlanarak; yine kişi özelinde tıbbi, psikolojik, sosyal, barınma ve iş konusunda ihtiyaçlar belirlenerek; kurumlararası işbirliği ile bu ihtiyaçların giderilerek ve desteklenerek; kişinin toplumla bütünleşmesi sağlanmaktadır…

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin amacı Şizofreni başta olmak üzere Bipolar Bozukluk gibi yeti yitimi ile giden hastalıklar konusunda da toplumu bilinçlendirmek, toplumda yer alan önyargıları gidermektir.

Biz de Türkiye’nin ilk Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak 2008 yılından beri Bolu’da hizmet vermeye devam etmekteyiz…Yine 2015 yılında kurduğumuz Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği olarak da, sivil toplum gönüllüleri ile bir arada toplum ruh sağlığı merkezinden hizmet alan danışanlarımıza ve ailelerine her konuda destek olmaya çalışmaktayız…

Dünya şizofreni günü vesilesi ile ben bir kez daha Şizofreni hastalığının korkulan bir hastalık olmaktan çıkarıp; tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu; ne kadar erken farkedilir, tedaviye erişim sağlanırsa; o kadar çabuk bireylerin toplumla bütünleşmelerinin sağlanabileceğini belirtmek isterim…Tüm ruh sağlığı gönüllülerinin de bizlerle işbirliğine davet ediyor; selam ve saygılarımı sunuyorum…


Doç. Dr. Hülya ENSARİ

Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği Başkanı

Share:

YORUM YAP